Microcentrifugeuse

Centrifugeuse AFI LIA Labo avec rotor mixte
Centrifugeuse AFI LIA Labo avec rotor mixte
Centrifugeuse AFI LINA Multifonctions
Centrifugeuse AFI LINA Multifonctions
Centrifugeuse microplaques Gilson Centry™ 101
Centrifugeuse microplaques Gilson Centry™ 101
Microcentrifugeuse Gilson Centry™ 117
Microcentrifugeuse Gilson Centry™ 117
Microcentrifugeuse haute vitesse Minicen
Microcentrifugeuse haute vitesse Minicen
Microcentrifugeuse Hettich Mikro 185
Microcentrifugeuse Hettich Mikro 185
Microcentrifugeuse IKA G-L
Microcentrifugeuse IKA G-L
Microcentrifugeuse Nahita Blue
Microcentrifugeuse Nahita Blue
Microcentrifugeuse Ohaus Frontier FC5513
Microcentrifugeuse Ohaus Frontier FC5513
Microcentrifugeuse WF-10
Microcentrifugeuse WF-10
Microcentrifugeuses AFI LIA Micro avec rotor
Microcentrifugeuses AFI LIA Micro avec rotor
Microcentrifugeuses Ohaus Fontier FC5515
Microcentrifugeuses Ohaus Fontier FC5515